Ingangsmoment van plaatsvervulling


26 april 2011

Vraag nummer: 24788  (oude nummer: 16658)

Mijn moeder is overleden en als haar dochter, zal ik haar plaats innemen als erfgenaam van mijn nog levende oma. Gaat deze plaatsvervulling al in voor mijn oma's overlijden of pas daarna? Ik vraag me af of ik nu al een stem heb in wat er bijvoorbeeld met mijn oma's huis moet gebeuren nu ze er zelf niet meer kan wonen.
Alvast bedankt voor uw reacite.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Allereerst is van belang wat de situatie was bij overlijden van uw grootvader (ervan uitgaande dat hij al overleden is). Ook in die nalatenschap waren er mogelijk rechten voor uw moeder.
Ten aanzien van de nalatenschap van uw grootmoeder ontstaan er uiteraard pas (eventuele) rechten bij haar overlijden en niet daarvoor.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn