Eenmalige uitkering werkgever


23 oktober 2013

Vraag nummer: 36076

Geachte heer van de Griend,
Mijn ex-man is overleden tijdens de schuldsanering en laat 3 minderjarige kinderen na. De werkgever wil de eenmalige uitkering op de rekening van mijn oudste dochter storten maar de bewindvoerder laat weten dat de kinderen daarmee de erfenis aanvaarden. Ik dacht dat kinderen geen schulden mogen erven en na 3 maanden automatisch beneficiair aanvaarden? Nu lijkt het erop dat deze uitkering naar de bewindvoerder gaat en we niet eens de extra begrafeniskosten kunnen betalen. Wat klopt er en wat kunnen we doen?
Met vriendelijke groet

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Namens minderjarige kinderen moet inderdaad beneficiair worden aanvaard en zal, indien dat niet gebeurt, sprake zijn van beneficaire aanvaarding op grond van de wet. Het geldt uiteraard niet voor meerderjarige erfgenamen. Die hebben nog steeds de (eigen) keuze. Bij faillissement of schuldsanering van de erfgenaam kan dat overigens anders zijn, maar dat terzijde. Ik raad u aan om toch even langs een notaris te gaan voor advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.