legitieme portie


15 maart 2010

Vraag nummer: 13686  (oude nummer: 15461)

Mevrouw/mijnheer,

Mijn ouders hebben vijf zoons.
Na het overlijden van mijn moeder op 16 januari 2007 is haar nalatenschap volgens haar testament afgewikkeld. Bij die afwikkeling waren dus mijn vader en zijn vijf zoons betrokken.
Na het overlijden van mijn moeder is een van mijn broers bij mijn vader in ongenade gevallen. Mijn vader heeft na het overlijden van mijn moeder een nieuw testament opgesteld, waarin zijn vijf zoons voor een gelijk deel erven, dus ook de zoon die in ongenade is gevallen. Mijn vader heeft in 2008 en 2009 schenkingen gedaan aan de vier zoons, die niet bij hem in ongenade waren gevallen; de zoon, die bij hem in ongenade is gevallen, is overgeslagen bij het uitdelen van de goede gaven van mijn vader.
Mijn vader is op 1 maart 2009 overleden. Ik ben degene die, zoals in zijn testament is bepaald, zijn nalatenschap afwikkelt. Na het afzeggen van, het betalen aan en uitbetalen door instanties en organisaties, resteert een bedrag op de door mij nog steeds gebruikte betaalrekening van mijn vader. Zijn spaarrekening is leeg.
Mijn in ongenade gevallen broer heeft volgens het testament van mijn vader recht op één-vijfde deel van het saldo.

Mijn vragen:
Heeft mijn in ongenade gevallen broer nog ergens recht op? Ofwel, kan mijn in ongenade gevallen broer aanspraak maken op de aan zijn andere broers gedane schenkingen?
Als dat zo is, is dat dan een legitieme portie? Ik heb altijd begrepen, dat een legitieme portie het wettelijk vastgestelde erfdeel is van een onterfd kind.
In ons geval is geen sprake van een onterfd kind. Heeft mijn in ongenade gevallen broer evengoed recht op een legitieme portie?
Stel dat dit laatste waar is. Als ik de legitieme portie bereken aan de hand van het saldo en de aan mij en broers gedane schenkingen, is het saldo op de betaalrekening van mijn vader niet toereikend om hem dat te betalen. Zijn wij als broers verplicht die legitieme portie op te hoesten?

In afwachting van uw antwoord.

Met vriendelijke groet,
Rob Hartman

Antwoord:

Geachte heer,

Een kind kan aanspraak maken op zijn legitieme portie (helft van het gewone erfdeel) indien hij daarop tekort komt. Dat kan kortgezegd door middel van een beroep op de legitieme portie en/of bijvorderen. De legitieme portie wordt berekend in de zogenoemde legitimaire massa. Sommige schenkingen worden daarin betrokken.
Ik raad u van harte aan langs uw notaris te gaan voor nader advies en informatie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.