verjaring testament


8 september 2013

Vraag nummer: 35540

Min vader is overleden in 1978, wij waren toen minderjarig. Er was een testament waarin beschreven was dat wij een bedrag zouden krijgen het was overigens wel een langstlevende testament. Mijn Moeder is hertrouwd in 1988 we hebben haar op het testament aangesproken maar nul op rekest gekregen. Nu is mijn moeder overleden waar heb je nu recht op Deel vader ? Deel vader en moeder of alleen deel moeder?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Tenzij een testament anders bepaalt, dan hebben kinderen zowel recht op de kindsdeel bij het overlijden van de eerste ouder (evt. als vordering opeisbaar bij overlijden langstlevende) als bij de twee ouder (waarbij indien de tweede ouder is hertrouwd, mogelijk weer een nieuwe vordering ontstaat, opeisbaar bij overlijden van die langstlevende).

Als een kind is uitgesloten, dan er is overigens ook sprake van de zogenoemde legitieme aanspraak.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.