onterving


31 augustus 2009

Vraag nummer: 12912  (oude nummer: 13699)

Mijn overleden vader heeft 2 van zijn 3 dochters onterfd en de overgebleven dochter benoemd als executeur van ziijn testament. Het contact met deze zuster verloopt moeizaam en wil geen inzage geven in de afwikkeling van dit testament.
Nu heb ik gelezen dat ouders hun kinderen nooit helemaal kunnen onterven.
Moet ik nu eerst naar een notaris om mijn legitieme portie op te eisen of is een civiele procedure in deze aan te raden?

Met vriendelijke groet

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het lijkt mij verstandig om even langs een notaris te gaan voor nadere informatie en advies om vervolgens uw keuzen te maken. Strikt genomen hoef je niet naar een notaris om aanspraak te maken op je legitieme portie. Je kunt dat gewoon melden aan de erfgenaam/erfgenamen. Maar nogmaals, het hoe en waarom en de gevolgen van één en ander zou ik eerst even bespreken met uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.