erfbelasting 19 jaar later


10 juli 2021

Vraag nummer: 63326

LS,

Vader stierf in 2002, zonder testament. Moeder & 3 kinders erven, maar -kennelijk- te weinig voor een aangifte destijds.
Moeder blijft in bezit van huis, geld, spullen. Eigenlijk zat alle waarde in bakstenen. Kadastraal is verklaring van erfrecht vastgelegd (ieder ¼).
Moeder overlijdt in 2021 zonder testament.

Bij het invullen van erfbelasting in 2021: heeft moeder nu een schuld aan de kinderen van 3x⅛ van de waarde van het huis in 2002, of is moeder slechts eigenaar van ⅝ van het nu te vererven huis. Het verschil is best aanzienlijk.

Bij een huiswaarde van 150.000 destijds zou de vordering/schuld 3x18.750 zijn. Vererfd wordt dan nu (woz:) 350.000-56.250=293.750.

Bij het vererven van slechts ⅝ van een huis van (woz:) 350.000 wordt de erfenis 218.750.

Een erfenisverschil van 75.000!

Antwoord:

Geachte heer,

In de verklaring van erfrecht staat ook wie de erfgenamen zijn en of er een (langstlevende) testament is gemaakt. Was er geen langstlevende testament gemaakt, dan zijn neem ik aan destijds de kinderen mede-eigenaar geworden. Dat zou in dat geval betekenen dat er thans minder dan 100% van het huis tot de nalatenschap van uw moeder hoort.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE