Wat is te doen als een legaat lager is dan de legitieme portie?


26 januari 2017

Vraag nummer: 49262

Wat kan je doen als je uit een erfenis een legaat krijgt in geldwaarde en de waarde is lager dan de legitieme portie?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Mogelijk is het een optie het legaat te aanvaarden en met een beroep op de legitieme portie "bij te vorderen".
Er moet dan beroep worden gedaan op legitieme, waarna het legaat van het berekende bedrag wordt afgetrokken. Het is in elk geval van harte aan te raden eerst te overleggen met uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn