belasting


25 juni 2009

Vraag nummer: 12762  (oude nummer: 13311)

Vader is in 1999 overleden en heeft alles aan moeder volgens langstlevende achtergelaten. In die tijd is er waarschijnlijk geen successiebelasting betaald. Hoe kom ik daar achter? Afgelopen winter is moeder overleden en is het huis dusdanig veel meer waard dat de erfenis boven de grens valt. Wij hebben geen kindsdeel ontvangen indertijd, maar dat is toch aftrekbaar van het successierecht van nu?

Antwoord:

Geachte heer,

Als het een langstlevende testament is in de zin van ouderlijkse boedelverdeling op grond waarvan moeder enig eigenaar is geworden, hebben de kinderen een vordering gekregen. Deze vordering is een schuld van moeder, dus inderdaad in beginsel aftrek (evt. + rente) voor de successie bij overlijden van moeder.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.