Moederskindsdeel opeisbaar


6 december 2009

Vraag nummer: 13269  (oude nummer: 14516)

Onze Vader is twee jaar geleden overleden.
Voor de 2e keer getrouwd.
Uit 1e huwelijk zijn 6 kinderen en uit 2e huwelijk zijn er 2 kinderen.
Er is na het overlijden van onze moeder in 1974 (1e huwelijk) een boedelbeschrijving gemaakt door de notaris, waarin ons kindsdeel ( 6 ) is beschreven .
Nu is er een testament op langstlevende, dus 2e vrouw.
Volgens testament van mijn vader was onze oudste broer van de kinderen uit het eerste huwelijk testamentair executeur.
Door tussenkomst van de kantonrechter is mijn broer deze uit zijn functie gezet (wegens partijdigheid?) alvorens er een juiste boedelbeschrijving kon worden gemaakt.
Een onjuiste boedelbeschrijving die is gemaakt door de boekhouder van mijn vaders 2e vrouw, (waar wij de 6 kinderen het niet mee eens zijn), geeft geen goede voorstelling van zaken. Er is een groot financieel buitenlands belang van mijn vader niet in opgenomen. ( Het thuisland van de 2e vrouw van mijn vader)

2e vrouw van mijn vader woont in de koopwoning en verwaarloost het ontroerend goed .
Van roerende goederen is ons bekend dat er talrijk spullen zijn verkocht c.q verdwenen.
Meerdere malen hebben wij verzocht om ons kindsdeel (1e huwelijk), waar dus niet op gereageerd wordt

Wat zijn onze rechten in deze zaak en is ons 1e kindsdeel ( 1974) direct opeisbaar ?
Wij willen een juiste onafhankelijk boedelbeschrijving, kunnen wij die eisen?


Graag antwoordt via e-mail

Antwoord:

Geachte heer,

Eerst dient bekeken te worden hoe hoog te vordering is op de langstlevende, m.n. in verband met eventueel verschuldigde rente. Daarvoor moet u eerst naar de boedelbeschrijving van de nalatenschap van uw moeder kijken. Indien de vordering opeisbaar is en er geen reactie komt, dan kun je mogelijk rechtsmaatregelen treffen. Daarvoor verwijs ik u naar een advocaat. Wat vervolgens onderzocht moet worden of er misschien sprake is van de zogenoemde wilsrechten. Daarvoor verwijs ik u naar uw notaris. Dan kan meteen bekeken worden wat er verder in het testament van uw vader staat, ook ten aanzien van de eventuele verplichting om een boedelbeschrijving op te (laten) stellen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.