Kindsdeel opeisen


11 december 2005

Vraag nummer: 9790  (oude nummer: 7037)

Op 4-7-1989 is mijn vader overleden, er was een testament opgemaakt waarin bepaald werd dat de kinderen als erfenis hun kindsdeel werd toebedeeld. In het schrijven van de notaris stond vermeld: "Uw erfdeel is pas opeisbaar bij haar (2e vrouw) overlijden en haar eventuele faillissement"
Nu heb ik verder nooit kontakt gehad met mijn vaders 2e vrouw maar ook zij blijkt te zijn overleden waarvan ik nooit bericht heb ontvangen.
De vraag is: Is het erfdeel nog steeds opeisbaar, en zoja, hoe dient zoiets dan verkregen te worden.
Het enige wat ik in mijn bezit heb is het testament en de successie-aangifte inzake de nalatenschap van mijn vader.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

U bent als het ware schuldeiser in de nalatenschap van de langstlevende. U moet zich dus vervoegen bij de erfgenamen. Indien er een notaris bij de afwikkeling van de nalaternschap betrokken is, dan is deze ingeschreven in een register bij de Rechtbank. U kunt dit register raadplegen om zo meer informatie te krijgen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.