Verdeling erfenis


19 september 2010

Vraag nummer: 13918  (oude nummer: 16038)

Na het overlijden van mijn vader is nu ook mijn moeder overleden. Mijn moeder had een kind voordat ze trouwde met mijn vader. Dat kind (mijn halfbroer) is overleden, was onterft middels een testament,heeft twee kinderen. Ik ben het enige kind uit het huwelijk. In het testament staat niet vermeld dat ik de enige erfgename ben. Volgens de notaris (die het ook niet helemaal zeker weet) krijgen de 2 kinderen van mijn halfbroer nu de helft van de erfenis? Terwijl ik denk dat ze hooguit het legitime portie van mijn overleden halfbroer erven, een kwart van de erfenis. (omdat hier sprake is van plaatsvervulling)

Antwoord:

Geachte heer,

Veel hangt af van de tekst van het testament. Indien het kind is onterfd en niet ook diens afstammelingen, dan kan het zijn dat de afstammelingen 'gewoon' via plaatsvervulling recht hebben op betreffend deel.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.