Verdeling geld.


30 mei 2013

Vraag nummer: 34735

Geachte mevr/Heer, Mijn vader is 25-03-2013 overleden.Alles is geregeld behalve de verdeling van het geld.Om dit zo goed mogelijk te doen willen wij weten hoe dit wettelijk moet. De verdeling moet tussen mijzelf(kind) en de twee kinderen van mijn overleden zus.Verder zijn er geen erfgenamen,er is geen testament en geen ander schriftelijke verklaring. Het geld bedrag is gering en is onder de drempel van erfbelasting. Bijvoorbaat dank voor uw antwoord. M.vr.gr. A.vd.Wel

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien er twee wettelijke gelijke erfgenamen zijn, dan krijgt ieder in beginsel de helft. Is er sprake van plaatsvervulling door eerder overlijden, dan zal die ene helft weer verdeeld worden over de personen die de plaats innemen en wel ieder voor een gelijk deel (van deze helft). Dat zou bij twee (klein)kinderen betekenen dat ieder een kwart krijgt in dat geval.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn