schenken kindsdeel bij leven


25 oktober 2016

Vraag nummer: 47918

Mijn man is in 2003 overleden. Een van mijn kinderen kan het geld momenteel heel goed gebruiken. Mag ik bv een deel van het kindsdeel aan haar uitkeren? Zo ja , Wat is dan de procedure die ik moet volgen.

Bij voorbaat dank.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien er sprake is van een (niet opeisbare) vordering, dan is uitkering doorgaans mogelijk, maar dan eventueel fiscale gevolgen hebben, omdat u met de eerdere uitkering afziet van het 'vruchtgebruik' over die vordering. Overlegt u anders gewoon even met uw notaris wat in deze raadzaam is. Misschien zijn er ook nog wel andere opties, zoals een geldlening.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn