kinderen overleden familielid gelijke rechten?


9 februari 2013

Vraag nummer: 33586

Geachte Heer,
Zijdelings ben ik betrokken bij de afhandeling van een nalatenschap. De laatstoverleden ouder heeft een executeur testamentair aangewezen. Van zijn kinderen is er een overleden, zodat rechtens diens kinderen (mede)erfgenaam zijn geworden. Hebben zij (kleinkinderen) bij de verdeling van de inboedel gelijke rechten als de eigen kinderen van de overledene? Er is geen codicil. Uiteraard ontvangen zij wel voor hun deel het erfdeel van het overleden familielid.
Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als er sprake is van plaatsvervulling dan treden betreffende kleinkinderen in de plaats van de rechten en verplichtingen van hun vooroverleden ouder. Kortgezegd komt het kindsdeel van betreffende ouder dus ten goede aan (en ten laste van) diens kinderen gezamenlijk.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.