verwerpen erfenis vader/erfenis oma


24 juni 2005

Vraag nummer: 9317  (oude nummer: 6076)

Ik en mijn zus hebben de erfenis van mijn vade, 3 maanden geleden verworpen. Nu is onze oma, onze pa zijn moeder overleden en haar man is er ook niet meer, onze vraag is nu, als er nog een deel erfenis is waar onze pa, als hij nog geleeft had recht op zou hebben, kunnen wij daar dan als "erfgenamen" aanspraak op maken en hoe komt het dan met de eventuele schuldeisers en natuurlijk de schulden die hij na heeft gelaten

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Omdat uw vader is overleden vóór uw oma, komt via plaatsvervulling het erfdeel van uw vader in de nalatenschap van oma aan de kinderen van uw vader ten goede (tenzij oma in een testament anders heeft bepaald). Het gaat dan dus niet meer om de nalatenschap van vader, maar die van oma.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.