35 jaar geen contact


27 april 2016

Vraag nummer: 45969

Afgelopen zondag 24-04-16 kreeg ik een telefoon daar werd mij medegedeeld dat mijn vader was overleden.
ik heb 35 jaar geen contact gehad met mijn ouders en mijn broer, en ben sinds die tijd niet meer in het huis geweest.
het huis is een huurhuis mijn broer had wel contact met de ouders.
Mijn vraag is heb maandag j.l 25-04-16 bij de rechtbank een verklaring van nalatenschap gehaald waarin ik de nalatenschap verwerp.
Dit blijkt mijn broer al gedaan te hebben
Ben ik wel verantwoordelijk voor het leeghalen en het in de oude staat brengen van de huurhuis.
Ook staat de urn van mijn moeder in dat huis, mijn tante (zus) van mijn moeder wil deze hebben. wat kan ik daar in betekenen? zonder verdere gevolgen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien u verwerpt, wordt u geacht nooit erfgenaam te zijn geweest. Let wel op: verwerping kan betekenen dat de regels van plaatsvervulling van toepassing zijn. Indien u kinderen hebt treden die in de plaats van u als erfgenaam. Laat u zich heel goed informeren.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.