kan ex-man meedingen in de nalatenschap na overlijden langstlevende


29 augustus 2014

Vraag nummer: 39656

Mijn vader is overleden voor mijn scheiding. Mijn vader had geen testament, maar we hebben een verklaring van erfrecht gemaakt zodat mijn moeder alle goederen en gelden kon vorderen, ontvangen en kwijting voor verlenen. Nu is mijn moeder sinds kort ook overleden. Nu komt de nalatenschap vrij. Bij mijn convenant hebben mijn ex en ik het volgende opgemaakt : ' Na ondertekening van deze scheidingsovereenkomst worden rechten en verplichtingen die verband houden met een openvallende nalatenschap toebedeeld aan de partij van de zijde waar de nalatenschap is opengevallen". Mijn vraag is, heeft mijn ex nog recht op een erfdeel van mijn vader.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het lijkt erop dat betreffend tekst ziet op nalatenschappen die openvallen ná ondertekening van de overeenkomst en vóór de daadwerkelijke scheiding. Indien de nalatenschap van uw moeder is opengevallen binnen dit tijdsbestek, dan zou die nalatenschap dus aan u toegedeeld worden. Hetzelfde zou gelden voor de nalatenschap van uw vader.
Indien de nalatenschap van uw vader echter vóór ondertekening van de overeenkomst is opengevallen zal daar neem ik aan in de overeenkomst melding van gemaakt zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.