Kindsdeel en plaatsvervulling


25 juli 2006

Vraag nummer: 10464  (oude nummer: 8226)

Vervalt het erfrecht aan de echtgenoot van het overleden kind indien beide ouders overlijden nadat het kind overleden is. Situatie ouders met 3 kinderen. 1 kind overlijdt en ouders overlijden later.
Gaat het erfdeel dan naar de 2 overgebleven kinderen of naar de 2 kinderen en de echtgenote van het reeds eerder overleden kind.

Antwoord:

Geachte heer,

Bij overlijden van ouders zijn de kinderen, dan wel de kinderen van een vooroverleden kind (dus betreffende kleinkinderen) de erfgenamen. We noemen dat plaatsvervulling. Via die weg erft de echtgenote van het overleden kind niet van de ouders.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn