kindsdeel opeisen bij hertrouwen


11 april 2007

Vraag nummer: 11020  (oude nummer: 9168)

mijn gehuwde ouders hebben 4 kinderen samen. Tijdens het overlijden van onze moeder is zij in gemeenschap van goederen getrouwd met vader en zijn wij minderjarig.Kort daarna hertrouwde hij.
Nu zijn wij meerderjarig. Vader wil het huis op naam van zijn nieuwe echtgenoot en hun gezamenlijke kind zetten. Kan dit zomaar gebeuren en wat gebeurt er met ons kindsdeel van ons overleden moeder. Wat is ons recht. Vast bedankt.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Alles hangt af van het antwoord op de vraag of er een testament was of niet (uitgaande van overlijden voor 2003). Op grond van een ouderlijke boedelverdeling (testament) hebben de kinderen een vordering in geld opeisbaar in de gevallen als in het testament bepaald (evt. ook bij hertrouwen). Zonder testament zijn de kinderen mede eigenaar, dus gaat hun recht veel verder.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.