legitieme portie opeisen


30 juli 2005

Vraag nummer: 9428  (oude nummer: 6294)

Vooruitlopend op het bekendmaken van een testament waar we vrijwel zeker zijn van onterving, hoe moet je dan aanspraak maken op het legitieme portie? Kan er onder het toekennen van een legitieme portie uitgekomen worden?
Waarschijnlijk erft een kind alles en wordt de ander onterft.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Eerst maar even afwachten. Wel goed in de gaten houden dat er na overlijden iets gebeurt. Het komt namelijk nog wel eens voor dat een onterft kind niet op de hoogte gesteld wordt. Bij onterving kan gewoon beroep worden gedaan op de legitieme aanspraaak. Dan wordt je simpel gezegd schuldeiser van de nalatenschap.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn