Beide ouders overleden, maar vader was hertrouwd


26 augustus 2013

Vraag nummer: 35403

Beste,

Een kennis van mij is een aantal jaar zijn moeder verloren. Zijn vader is later hertrouwd in gemeenschap van goederen.

Nou is zijn vader helaas ook overleden, maar heeft hij nu recht op een deel van de erfenis?
Of gaat nu alles naar zijn stiefmoeder?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Eerst moet gekeken worden naar de situatie bij overlijden van moeder? Was er een testament of niet en hebben de kinderen een vordering gekregen op vader en zo ja wanneer is die vordering opeisbaar. Normaal gesproken is de vordering (indien daar sprake van is) in ieder geval opeisbaar bij overlijden van de langstlevende (vader). Soms al, indien er een testament was waarin dat staat, bij hertrouwen van vader.
Bij overlijden van vader zal (indien niet al eerder opgeeist en betaald) de vordering ivm het overlijden van moeder opeisbaar zijn en wel bij de erfgenamen van vader.

Vervolgens moet naar de situatie van het overlijden van vader gekeken worden. Weer dezelfde vraag. Was er een testament of niet en is er een vordering ontstaan op de langstlevende (stiefmoeder) en zo ja wanneer is die opeisbaar? Mogelijke spelen daarnaast ook de zogenoemde wilsrechten.

Omdat er sprake is van 2 ouders moeten dus beide situatie apart maar wel aan elkaar gekoppeld bekeken worden. Uiteraard kan een notaris nader informatie geven aan de hand van de concrete sutuatie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn