Verwerpen erfenis moeder.


21 maart 2011

Vraag nummer: 24764  (oude nummer: 16569)

Mijn moeder loopt tegen de 80. Als ze komt te overlijden zal ze alleen schulden nalaten. Plus dat mijn broer en ik de kosten van de woningstichting op ons dak zullen krijgen, want haar woning is helemaal uitgewoond en ze heeft zelf geen geld om er iets aan te laten doen. Ik heb ongeveer tien jaar geleden samen met m'n moeder een uitvaartverzekering voor haar geregeld en omdat zij niet zo goed met financien en administratie kan omgaan staat deze verzekering op mijn adres en is de premie al die jaren van mijn rekening afgegaan. M'n moeder maakte dat geld dan iedere maand naar mij over. Er hoeft nu geen premie voor deze verzekering meer betaald te worden, maar m'n moeder heeft het bedrag dat maandelijks naar mij werd overgemaakt gewoon door laten lopen zodat we wat meer geld hebben voor haar uitvaart. De verzekering is namelijk heel laag omdat ze er zo laat mee begonnen is. Ik vind het ook geen probleem om geld bij te leggen voor haar uitvaart, tzt, maar ik wil wel de erfenis verwerpen. want meer kosten dan de uitvaart wil ik echt niet krijgen door haar. Is dat mogelijk in deze situatie, dat ik de erfenis verwerp en toch de uitvaart regel en zo?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Pas bij uw moeder kan worden vastgesteld wie de erfgenamen zijn, wat de samenstelling van de nalatenschap is en of de erfgenamen wel of niet willen verwerpen. Houdt u er wel rekening mee dat verwerpen kan betekenen dat via plaatsvervulling de kinderen van degene die verworpen heeft als erfgenamen worden aangewezen. Vervolgens hebben die kinderen (kleinkinderen dus) ook weel dezelfde keuze, tenzij zij minderjarig zijn.

Ik raad u van harte aan eens langs uw eigen notaris te gaan voor informatie en advies en maak pas daarna uw keuze (indien u erfgenaam bent).
Indien uw moeder niet goed voor haar eigen zaken kan zorgdragen, dan is aanvragen van bewind via een rechter wellicht ook een optie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.