onterven zus


17 december 2003

Vraag nummer: 8257  (oude nummer: 3600)

Mijn vader is in 1987 overleden met achterlating van een vrij ingewikkeld testament, wat hierop neerkomt (in grote lijnen) dat de 3 kinderen moeder (met wie hij in gemeenschap van goederen was gehuwd) een renteloze lening verstrekken ter grootte van hun erfdeel, met dien verstande dat zij bij zijn overlijden wel over hun legitieme portie mogen beschikken. Mijn broer en ik hebben die legitieme portie gekregen, maar mijn zus heeft de brief van de notaris ongeopend geretourneerd, aangezien zij gebroken heeft met de familie. N.a.v. deze situatie heeft mijn moeder een testament (nieuw erfrecht) laten opmaken, waarin deze zus (of nakomelingen) geen erfgenaam meer is (zij kan natuurlijk wel een beroep doen op haar legitieme portie). Heeft zij nu ook nog recht op geld uit de lening die bij het overlijden van vader aan moeder is verstrekt?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Tenzij uw zuster haar erfdeel in de nalatenschap van uw vader heeft verworpen, dan bestaat dit erfdeel uiteraard nog, uiteraard onder de condities als in het testament omschreven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.