Erfrecht legitieme deel


18 december 2003

Vraag nummer: 8268  (oude nummer: 3617)

er is in 1989 een testament opgemaakt door een vader met daarin 3 erfgenamen. t.w. twee kinderen en een derde persoon, toen de aanstaande vrouw van de vader (niet de moeder van de kinderen). In 1999 is hij gescheiden van deze vrouw. Testament is echter blijven betaan. Vader is overleden. In het testament staat dat het aandeel van de kinderen in de nalatenschap als vordering op de vrouw is. Als de kinderen dit niet eerbiedigen dan hebben zij alleen nog recht op hun legitieme deel. Zonder testament zouden ze allebei recht hebben op de helft. Is het dan zo dat de kinderen recht hebben op 2/3 deel van de helft en is dit gelijk opeisbaar?
In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Uw geval is een klassiek geval. Wat wordt er bedoeld in het testament: mevrouw die en die als echtgenote of mevrouw die en die los van de vraag of zij wel of niet echtgenot is.

Meestal wordt bedoeld mevrouw die en die als echtgenote en zal zij dus niet erven als het huwelijk is ontbonden. Het systeem van de ouderlijke boedelverdeling kan ook niet als er geen sprake is van een scheiding. Vandaar dat we dat voor de zekerheid vandaag de dag in testamenten opnemen.

In uw geval moet het er dus ingelezen worden, en dat is niet plezierig, tenzij alle betrokken het ermee eens zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.