naamsverandering en erfrecht


12 maart 2010

Vraag nummer: 13667  (oude nummer: 15432)

Mijn man heeft 2 kinderen uit een eerder huwelijk die intussen de naam van de stiefvader aangenomen hebben.

Mijn man zegt dat de kinderen niet biologisch van hem zijn dat is bewezen via dna testen maar hij betaalt nog wel een klein bedrag per maand aan alimentatie.

Mijn vraag is of deze kinderen ondanks de naamsverandering en de dna bewijzen toch recht kunnen hebben op een erfenis mocht mijn man overlijden.Ik vraag dit omdat het 1 en ander toch wat raar in elkaar zit mijns inziens.

J

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het ouderschap is een juridisch begrip en geen biologisch begrip. Met dat juridisch begrip (familierechtelijke betrekkingen) ontstaan er ook erfrechten op grond van de wet. Misschien goed om ééns langs een notaris te gaan voor advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.