Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wie zijn de erfgenamen bij eerder overlijden?

21 februari 2018

Vraag nummer: 53913

Bedankt voor het antwoord, ik snap dat het standaard naar zijn kinderen gaat, maar kunt u ook haar beschrijving in haar testament meenemen, nl; Nu is onlangs ook zijn moeder overleden (zijn vader was al overleden) en staat er in haar testament dat hij naast de andere kinderen erfgenaam is. Er staat niet beschreven wat er met zijn kindsdeel gebeurt bij overlijden van mijn man. Zijn moeder heeft in haar testament beschreven dat zijn erfdeel niet naar zijn huwelijkse partner mag overgaan, tenzij dat in de huwlijkse voorwaarden expliciet staat omschreven. Verder omschreef ik ook dat ik in erfgenaam van mijn overleden echtgenoot ben en dat in onze huwelijjse voorwaarden is opgenomen in een artikel dat bij overlijden de huwelijkse voorwaarden komt te vervallen en dat we getrouwd zijn alszijnde in gemeenschap van goederen. Wie zij. Nu de erfgenamen van mijn man?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Zoals aangegeven is de inhoud van het testament doorslaggevend. Indien vader eerder is overleden dan zoon en een testament niet anders aangeeft, dan zal het erfdeel van zoon (in de nalatenschap van vader) in de nalatenschap van zoon vallen en dus ten goede komen aan de erfgenamen van zoon. Het testament van zoon is daarvoor bepalend.

Het testament van moeder is bepalend in hoeverre de eerder genoemde plaatsvervulling van toepassing is. Is plaatsvervulling van toepassing, dan zijn de kinderen van zoon de erfgenamen in de nalatenschap van (groot)moeder. Had vader een langstlevende testament gemaakt gelijk aan de wettelijke verdeling, dan zal het erfdeel van de kinderen van vader opeisbaar zijn bij overlijden van moeder.

Belangrijk is dus de drie nalatenschappen goed van elkaar te scheiden.

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder