Wie zijn de erfgenamen bij eerder overlijden?


21 februari 2018

Vraag nummer: 53913

Bedankt voor het antwoord, ik snap dat het standaard naar zijn kinderen gaat, maar kunt u ook haar beschrijving in haar testament meenemen, nl;
Nu is onlangs ook zijn moeder overleden (zijn vader was al overleden) en staat er in haar testament dat hij naast de andere kinderen erfgenaam is. Er staat niet beschreven wat er met zijn kindsdeel gebeurt bij overlijden van mijn man.
Zijn moeder heeft in haar testament beschreven dat zijn erfdeel niet naar zijn huwelijkse partner mag overgaan, tenzij dat in de huwlijkse voorwaarden expliciet staat omschreven.
Verder omschreef ik ook dat ik in erfgenaam van mijn overleden echtgenoot ben en dat in onze huwelijjse voorwaarden is opgenomen in een artikel dat bij overlijden de huwelijkse voorwaarden komt te vervallen en dat we getrouwd zijn alszijnde in gemeenschap van goederen.
Wie zij. Nu de erfgenamen van mijn man?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Zoals aangegeven is de inhoud van het testament doorslaggevend. Indien vader eerder is overleden dan zoon en een testament niet anders aangeeft, dan zal het erfdeel van zoon (in de nalatenschap van vader) in de nalatenschap van zoon vallen en dus ten goede komen aan de erfgenamen van zoon. Het testament van zoon is daarvoor bepalend.

Het testament van moeder is bepalend in hoeverre de eerder genoemde plaatsvervulling van toepassing is. Is plaatsvervulling van toepassing, dan zijn de kinderen van zoon de erfgenamen in de nalatenschap van (groot)moeder. Had vader een langstlevende testament gemaakt gelijk aan de wettelijke verdeling, dan zal het erfdeel van de kinderen van vader opeisbaar zijn bij overlijden van moeder.

Belangrijk is dus de drie nalatenschappen goed van elkaar te scheiden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >