Stiefkind erfdeel


17 juli 2012

Vraag nummer: 28679

Na overlijden van mijn vader die hertrouwd was in gemeenschap van goederen (omdat ze beiden ongeveer evenveel vermogen hadden) is de erfenis wettelijk verdeeld waarbij mijn stiefmoeder de helft heeft en de andere helft is verdeeld tussen 2 kinderen van haar, 2 kinderen van mijn vader en mijn stiefmoeder zelf (dus 1/5e ieder).
Vraag is nu hoe na ( hopelijk nog lang niet) overlijden van mijn stiefmoeder haar erfenis wordt verdeeld? Gaat dat alleen naar haar twee kinderen (met aftrek van kindsdeel van 2 kinderen van m'n vader) of wordt alles uiteindelijk weer door de 4 kinderen gedeeld (hetgeen het meest logisch/ eerlijk lijkt)?

Antwoord:

Geachte heer,

Daar u aangeeft dat de stiefkinderen meeerven, neem ik aan dat er door uw vader een testament is gemaakt. Dan neem ik aan dat uw stiefmoeder gelijkluidende testament heeft gemaakt en dat daar mogelijk/waarschijnlijk in staat dat bij overlijden van de langstlevende de kinderen van stiefmoeder tezamen met die van vader erven. Uiteraard kan ik u daar geen zekerheid over geven. De wet bepaalt in ieder geval niet dat de stiefkinderen mee-erven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn