Executeur verantwoordelijk voor schenkingen?


10 januari 2014

Vraag nummer: 36960

Hallo,

Situatie is als volgt:

Oma is overleden, Opa was al overleden. Twee kinderen: zoon en dochter.
Oma heeft een paar jaar voor haar overlijden in goede gezondheid haar huis geschonken aan kleinzoon. Kleinzoon heeft vrijwel niks betaald.
Vader van kleinzoon is enig erfgenaam en executeur. Eist zijn kindsdeel niet op bij zijn zoon.

Dochter van oma is vele jaren terug overleden, heeft één dochter. Geen contact met deze dochter – het is inmiddels duidelijk
dat zij haar moeders kindsdeel wil gaan opeisen.

Vraag:
- kan vader als enig erfgenaam en executeur opdraaien voor de kosten?
- of is het toch echt dat diegene die ‘teveel’ heeft gekregen dit moet verrekenen met de overige erfgenamen? (dat kleinzoon dus betaald)
- of, omdat vader de erfenis in zn geheel heeft aanvaard: kan dit zó worden verdraaid dat het ‘misgelopen’ kindsdeel van kleindochter wordt gezien als ‘schuld’ van oma; en dat dit dus voor rekening komt voor vader?

Ik realiseer mij dat dit een heel lastig vraagstuk is en afhangt van hoe bepaalde documenten e.d. zijn opgesteld. Maar hoop dat u toch advies kan geven (zonder garanties uiteraard).

Bedankt.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Inderdaad is het (zeer) complex en valt een beetje buiten deze adviesrubriek. Hoe dan ook moet eerst gekeken worden naar de sitautie bij overlijden van Opa. Was er een testament zo ja wat stond daar in. Was er geen testament, dan is de overlijdensdatum van Opa van belang. Indiende wettelijke verdeling of een daarop gelijkende situatie was, dan hebben de kinderen een vordering gekregen op Oma, in beginsel (pas) opeisbaar bij haar overlijden.

Indien die vordering er is, kan er lijkt mij ook worden opgeeist en wel bij de erfgenamen/erfgenaam van Oma.

Volgende vraag is wat de situatie verder is bij overlijden van Oma (naast de vordering zoals hiervoor omschreven). Indien een (klein)kind is onterft, dan kan deze aanspraak maken op een legitieme portie. Die wordt berekend in de nalatenschap van Oma vermeerderd met de volgens de wet daarvoor in aanmerking komende giften. Welke dat zijn is terug te vinden in de wet.

De legitieme vordering is geldvordering en een schuld van de nalatenschap

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.