erfenis kinderen


13 september 2005

Vraag nummer: 9469  (oude nummer: 6440)

Situatie
Mijn beide ouders zijn overleden.
Uit het eerste huwelijk had mijn vader 1 kind met mevrouw X. De mevrouw had al 2 kinderen , maar die zijn door mijn vader niet erkend wel opgevoed. Na overlijden van mevrouw X is mijn vader weer getrouwd geweest , nu met mevrouw XX en heeft in de tweede huwelijk 2 kinderen.

Nu zijn zowel mijn vader en moeder( Mevrouw XX) komen te overlijden.
In het testament staan namen van mijn halfbroer ( kind uit eerse huwelijk), mijn andere broer en mij zelf als erfgename. De 2 andere kinderen die niet erkend zijn staan niet in het testtament vermeld.

Vraag1: hebben deze 2 " kinderen" recht" op een aandeel in het huis van mijn vader ? Ofschoon hun namen niet in het testtament voorkomen ?

Nu is de erkende broer uit de eerst huwelijk overleden.
Vraag 2:
Hebben zijn kinderen recht op het aandeel van hun vader in het huis ? Of houdt dat op bij overlijden ?

Hartelijk bedankt

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als er geen familierechtelijke betrekkingen zijn (door geboorte gedurende een huwelijk, erkenning of adoptie) zal er door die betreffende kinderen niet op grond van de wet worden geerfd. Worden ze ook niet in het testament genoemd dan is er dus geen recht.

Kleinkinderen treden over het algemeen in de plaats van reeds vooroverleden kinderen (dus de ouder van betreffend kleinkind). De inhoud van het testament kan daarbij overigens van belang zijn of deze hoofdregel wel of niet geldt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.