Inkorten Schenkingen


25 september 2014

Vraag nummer: 40005

Langstlevende overleden 5 kinderen erfgenaam.
Allen hebben beneficiair aanvaard.
Erfdelen volgens testament vooroverledene vastgesteld, vruchtgebruik voor langstlevende.
1 kind is 5 jaar voor overlijden erflater gemachtigd bankzaken en administratie te regelen.
Meteen daarna zijn aan 4 kinderen schenkingen gedaan ( 1 kind had geen contact met erflater en heeft niets gehad ) tot het maximum belastingvrij voor fiscus, tot overlijden erflater 5 jaar lang.
Er is een boedelnotaris en een andere notaris volledig gevolmachtigd de vereffening af te handelen.
1 kind die geen contact had met erflater heeft beroep gedaan op legitieme portie.
Huis van erflater met hypotheek is verkocht blijft over restschuld, verantwoording voor de bank? (door beneficiair aanvaarden?)
Nalatenschap nihil.
Vraag:
1. Komen de schenkingen in aanmerking voor inkorting.
2.Zo ja worden dan eerst de erfdelen uitgekeerd.
3. Voldoet de legitieme niet aan de inkorting, kunnen de andere 4 kinderen in eigen vermogen aansprakelijk gesteld worden.
4. Wie bepaald of er ingekort wordt en legitieme uitgekeerd wordt. de boedelnotaris, de gevolmachtigde notaris of een rechter.
Met vriendelijke groeten.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Excuses voor dit late antwoord. De wet bepaalt welke schenkingen mogelijk bij de berekening van de legitieme portie in aanmerking mogen worden genomen. Bepaalde giftenh worden namelijk bij de waarde van de goederen van de nalatenschap opgeteld. De legitieme aanspraak is een aanspraak in geld dus een vordering op de nalatenschap/de gezamenlijke erfgenamen. Overigens komt kortgezegd datgene wat je had kunnen verkrijgen als erfgenaam, in beginsel weer in mindering op de legitieme vordering. Voor de berekening en eventuele incasso van een legitieme aanspraak kunt u het beste even langs een notaris gaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.