onterven, executeur, kindsdeel


12 januari 2009

Vraag nummer: 12307  (oude nummer: 12093)

mijn opa is voor 2e keer getrouwd, 2e vrouw op langstlevende en gemeenschap van goederen, biolog moeder overleden en dat moedersdeel erfenis door mijn moeder verworpen.
Daarna voor 2003 opa overleden, vorig jaar ouderlijkhuis verkocht, helft naar 2e vrouw en rest voor erfgenamen waaronder mijn moeder (alleen opbrengst woning), inboedel goederen waren verdeeld over andere erfgenamen.
nu 2e vrouw overleden, executeur is zwager van mijn moeder die jarenlang bankpassen e.d van opa en oma beheerde. nu blijkt dat 2e vrouw mijn moeder heeft onterft. Zij heeft tot nu toe nergens bericht van gehad. Dit kwamen wij te weten van de plaatselijke notaris die verder vlgs hem niks kan doen.
Hoe zit het met het kindsdeel en kan dit allemaal zomaar?? wie brengt ons op de hoogte?
De zwager zal het zeker niet doen. wie controleerd hem?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Gezien de complexheid van uw verhaal is het het beste om eens langs een notaris te gaan voor advies. Overigens kunnen ouders kinderen onterven. Niet-ouders kunnen dat uiteraard ook. Wellicht dat er nog sprake is van een (opeisbare) vordering of kindsdeel dat is vererfd, maar dat kan ik zo niet beoordelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.