ondertekening brief met saldo bankrekeningna overlijden


2 juli 2011

Vraag nummer: 25283  (oude nummer: 16851)

In 2008 is onze vader overleden. Hij en mijn moeder hadden een langstlevende testament. De notaris meldde dat het raadzaam was om een brief op te stellen met het saldo van mijn ouders hun bankrekening, ondertekend door de kinderen. Wat is de meerwaarde van zo'n brief, en wat moet er allemaal in zo'n brief komen te staan? Zeker nu onze moeder een nieuwe liefde heeft gevonden, vinden wij het raadzaam om eea snel op papier te hebben.
In afwachting op uw reactie,
met vriendelijke groet
M

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik kan dat niet goed beoordelen, dat zou u aan betreffende notaris moeten vragen. Wat wel van harte aan te raden is (soms ook verplicht gesteld in het testament) is dat er een boedelbeschrijving wordt gemaakt, zodat de hoogte van de kindsdelen kan worden vastgesteld tezamen met de rente op de vorderingen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.