kindsdeel uitkeren buiten notaris om


7 juli 2008

Vraag nummer: 11879  (oude nummer: 11031)

Geachte,
Mijn vader is in febr. 2008 overleden. Zijn echtgenote wil , nu ze nog leeft, mijn zus en mij ons kindsdeel geven, zijnde 5000.- euro per persoon.
De notaris dringt erop aan dat dit bij hem wordt vastgelegd.
Is dit verplicht, of kunnen wij ook volstaan met een eigen ondertekende verklaring?
Bvd voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

Het kan inderdaad verstandig zijn om het notarieel vast te leggen (i.v.m. bewijslast en bewaring), maar het hoeft naar mijn weten niet.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.