Erfrecht


6 juli 2010

Vraag nummer: 13854  (oude nummer: 15886)

Geachte mevrouw, heer,

Toen ik 4 jaar was zijn mijn ouders gescheiden en is mijn vader hertrouwd en heeft met die vrouw 1 kind gekregen. Onlangs is mijn vader overleden, maar hoe gaat het nu verder met een eventuele erfenis. Word ik hier vanzelf over benaderd of moet ik hier een actieve rol bij innemen. Mijn vader was met zijn tweede vrouw hertrouwd maar of dat in gemeenschap van goederen was weet ik niet. Zijn tweede vrouw woont in een koophuis maar dat heeft zij toentertijd al voor zij mijn vader ontmoette gekocht, dus ik weet ook niet of mijn vader daar medeeigenaar van is geworden. Kortom, ik weet niet eens of er uberhaupt sprake is van een erfenis. Kunt u me uitleg geven over de gang van zaken?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik weet evenveel zo niet minder dan uzelf wat de nalatenschap van uw vader betreft. Veel hangt ervan of uw vader wel of niet een testament heeft gemaakt en wat daar in staat. Indien een notaris wordt gevraagd om een verklaring van erfrecht op te stellen en u mede-erfgenaam bent, dan zult u door de notaris benaderd worden. Als dat niet gebeurt is het wellicht goed om zelf even bij uw eigen notaris langs te gaan voor informatie en advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.