Kindsdeel en kopen huis


23 januari 2013

Vraag nummer: 33419

Beste,

Mijn schoonvader is vorig jaar overleden en heeft in zijn testament de kinderen en mijn schoonmoeder benoemd tot erfgenamen.

Nu heeft mijn schoonmoeder het oude huis verkocht (dit behoorde tot de erfenis) en is samen met een van de kinderen in een nieuw huis gaan wonen.

Wij vermoeden dat ze de gehele erfenis nu geschonken aan de zoon die het nieuwe huis heeft gekocht.
Volgens een juridisch adviseur staat ze alleen garant met de erfenis.

Nu is de vraag, kunnen de andere 2 kinderen nog aanspraak maken op het kindsdeel of dit laten vastleggen.

Ik hoop dat het zo duidelijk is.

Met vriendelijke groet

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De vraag is wat verder nog in het testament van vader staat. Is er sprake van de wettelijke verdeling of een vergelijkbare verdeling naar oud recht, dan is de langstlevende enig eigenaar geworden en hebben de kinderen een vordering op de langstlevende. In het testament staat dan wanneer deze vorderingen opeisbaae zijn. Als de langstlevende enig eigenaar is, dan kan zij in beginsel ermee doen en laten wat zij wil.

Is er sprake van een schenking dan zijn er consequenties voor de schenkingbelasting en eventuele problemen met de legitieme porties van de andere kinderen bij overlijden van de langstlevende.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.