erfrecht


19 maart 2014

Vraag nummer: 37739

Kan ik na 10jaar nog aanspraak maken op mijn legitieme portie mijn zus heeft alles vervalst en meer als een miljoen achtergehouden .mijn vader had een een schoenfabriek ook nog kapitale inboedel 2eigen huizen een bij de fabriek en een waar ze woonden. Ben door mijn moeder in het legitieme gesteld omdat ik een onecht kind was.wij slapen er niet van. Ben wel als echt aangenomen. Wij zijn zeer laag opgeleid .ben destijds wel bij belasting geweest afd successie toen is onze advocaat gestopt.kan dat een reden zijn als dat ik dan al mijn rechten mis loop.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien u destijds mede-erfgenaam was voor het legitieme deel, dan zal u toch ook uw deel ontvangen hebben en dus op de hoogte zijn geweest van de samenstelling van de nalatenschap? Is er ook erfbelasting betaald destijds? Wellicht dat u nog navraag zou kunnen doen bij de notaris die één en ander heeft behandeld destijds of toch nog een keer aan betreffende advocaat informatie vragen. Vanaf deze plaats, kan ik u vrees ik niet zoveel verder helpen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.