Kindsdeel


15 december 2016

Vraag nummer: 48654

De vader van mijn zoon is overleden nu ook zijn oma. Vader is enigst kind en mijn zoon de enige kleinzoon. Oma is wel getrouwd. Heeft mijn zoon toch recht op het kindsdeel? Partner oma verbreekt nu oma overleden is alle contact en zal heb ook niet gaan betrekken bij de evt erfverdeling? Wat moet hij doen ?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien sprake is van de zogenoemde wettelijke verdeling dan erven (klein-)kinderen wel mee, maar krijgen geen goederen in handen. Zij krijgen een zeer beperkt opeisbare vordering op de langstlevende. Er kan sprake zijn van plaatsvervulling ten aanzien van het erfdeel in de nalatenschap van oma, indien kind (vader van zoon) eerder dan oma is overleden. Wat hij moet doen is dus nagaan of er een testament is gemaakt of niet en dan advies inwinnen bij een notaris over zijn positie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.