Moet de hoogte van het kindsdeel worden vastgesteld?


5 januari 2017

Vraag nummer: 48871

Krijgen de kinderen na overlijden 1 ouder, en het openen van testament precies de waarde van hun kindsdeel te weten?
Zoals waarde huis, auto, en gelden op rekeningen?

Antwoord:

Geachte heer,

Dat is niet altijd het geval, maar het is wel van harte aan te bevelen om een vaststelling te maken van de samenstelling van de nalatenschap en daarmee het kindsdeel. In de wettelijke verdeling worden de kindsdelen omgezet in een vorderingen op de langstlevende. Deze vordering is doorgaans weer een verminderingspost voor de erfbelasting bij overlijden van de langstlevende. Uiteraard is het dan van belang jegens de belastingdienst de hoogte daarvan te kunnen bewijzen. Daarvoor is dan weer de vaststelling bij overlijden van de eerste ouder van belang.
Bij overlijden van de eerste ouder is overigens erfbelasting verschuldigd over dat kindsdeel, dus ook op dat moment is vaststelling daarvan relevant.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.