verwerpen erfenis


14 juli 2009

Vraag nummer: 12811  (oude nummer: 13427)

Geachte deskundige;
Mijn moeder overleeft mijn vader al ruim 25 jaar; en heeft in 'n langslevende beding de kindsdelen in beheer.
Intussen zijn die kindsdelen door moeder praktisch opgebruikt; waarbij aangetekend moet worden dat een paar broers ten eigen bate daaraan hebben meegewerkt.
Ik wil dan ook afstand doen van de ontstane onduidelijke kosten/baten-combinatie van de toekomstige erfenis.
Vraag: welke procedure moet ik doorlopen om mijn erfenis te verwerpen, zodat ik naast 'niets-te-krijgen' ook 'niets-hoef-bij-te-dragen' aan de erfenis-afwikkeling?
groet & dank,
ir .A.F. van Dijk
Leiderdorp

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat is op dit moment niet mogelijk, pas bij overlijden van uw moeder. Uw rechten in verband met het overlijden van uw vader zijn al ontstaan, dus daarvan kan naar ik aanneem geen afstand van worden gedaan (althans niet meer door verwerping).
U kunt uw moeder vragen een testament te maken waarin u én (eventueel) uw kinderen worden onterfd. Gebeurt dat niet dan kunt u pas verwerpen na overlijden van uw moeder. Dan schuift uw deel overigens naar uw kinderen, dus voordat u een keuze maakt (tzt) wel eerst graag even goed overleggen met een notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn