hoe wordt ons legitieme portie berekend?


13 mei 2013

Vraag nummer: 34490

Mijn vader is in 2009 overleden. Hij had een agrarisch bedrijf en dit bedrijf is gestopt op moment van overlijden!
Ik ben samen met mijn broer en zus de enige erfgenamen. Mijn vader heeft wel een testament op laten stellen waarin hij zijn toenmalig vriendin een legaat heeft nagelaten.
(er zijn verder geen schenkingen geweest)

Nu is er een taxatie gedaan op de datum van overlijden van het bedrijf voor de fiscus. Over de stakingswinst hebben wij namelijk belasting moeten betalen.
Nu wil ik weten of die vriendin wel recht heeft op het volledige legaat. Ik weet inmiddels dat bij het berkenen van ons legitieme portie rekening wordt gehouden met de schulden die er waren (hypotheek), de kosten van uitvaart, en de kosten van de executeur.
Maar mijn vraag is nu als volgt:
Wordt er bij het berekenen van ons legitieme portie uitgegaan van diezelfde taxatie (hierboven vermeld), en mogen wij de schuld aan de fiscus hier ook vanaf trekken, en mogen de succesierechten ook afgetrokken worden?

Ik weet dat dit een complexe zaak is, maar ik probeer een beetje een idee te krijgen of het in ons belang is om dit heel goed uit te laten zoeken. Ik wil geen onnodige kosten maken als ik nu al weet dat het voor ons niets brengt.

Dus ik hoop dat u mij toch iets duidelijkheid kunt verschaffen in deze zaak.

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Laura Koppers

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U geeft zelf al aan dat het een complexe zaak is, en dat is ook zo. Deze rubriek leent zich er dan in beginsel niet geheel toe. Het legaat is een schuld van de nalatenschap. Bij de berekening van de legitieme portie behoeft niet met alle schulden van de nalatenschap rekening worden gehouden volgens de wet. De wet geeft aan welke schulden wel als verminderingspost bij de berekening van de legitieme portie opgevoerd kunnen worden. Schulden uit legaten vallen daar in beginsel niet onder.

Indien een erfgenaam aanspraak maakt op de legitieme portie en in verband daarmee verwerpt, komt de waarde van betreffend (verworpen) erfdeel in beginsel weer in mindering van de legitieme portie. Laat u dus heel erg goed voorlichten.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.