Hoe zit het met de erfenis van opa?


25 februari 2017

Vraag nummer: 49801

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij heb een vraag.
Mijn opa is overleden.
En mijn oma zit in een verzorgingshuis en haar jongste dochter is nu bewindsvoerder.

Haar oudste dochter ( mijn moeder ) is 3 jaar geleden overleden waardoor mijn broer en ik ook erfgenamen zijn.

Nu gaat mijn tante het huis verkopen en wil ze dat wij hier ook voor tekenen.
Maar heb ik dan recht op het deel van mijn opa omdat hij niet meer leeft ?
Of is dat pas als mijn oma ook overleden is.
En als ik niet teken voor de overdracht kan dan het huis dan niet erkocht worden ?


Ben namelijk bang dat mijn tante als bewindvoerder het geld op maakt.

Hoop dat de vraag zo duidelijk is .

Met vriendelijke groet,
XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De eerste vraag die gesteld moet worden is of uw opa een testament heeft gemaakt en zo ja wat de inhoud daarvan is. Is er geen testament gemaakt of een testament dat aansluit bij/gelijk is als het wettelijk systeem en uw opa is overleden na 2003, dan is de langstlevende enig eigenaar geworden. De kinderen/kleinkinderen zouden dan op dat moment nog geen aanspraken hebben, tenzij er sprake is van de zogenoemde ongedaanmaking. Indien een notaris is betrokken bij één en ander, dan zou ik betreffende notaris om nader informatie vragen.
Overigens moet een bewindvoerder voor sommige zaken goedkeuring hebben van de rechter en moet ook rekening en verantwoording afleggen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn