erfenis vader


27 augustus 2009

Vraag nummer: 12896  (oude nummer: 13674)

Na het overlijden van mijn moeder is mijn vader voor de 2e keer getrouwd in gemeenschap van goederen, mijn vader is in 2006 overleden heb geen contact met zijn 2e vrouw hoe zit het dan met de erfenis van mijn vader?
Moet ik iets vastleggen?
Er is geen testament !!

Bij voorbaat dank

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Eigenlijk moet u eerst kijken wat de situatie was bij het overlijden van uw moeder. Het kan zijn dat er vorderingen zijn ontstaan opeisbaar bij het overlijden van uw vader of dat de kinderen misschien al mede-eigenaar zijn geworden.

Bij overlijden van vader (zonder testament) is de wettelijke verdeling van toepassing op grond waarvan de langstlevende enig eigenaar wordt en de kinderen een vordering krijgen op de langstlevende. Daar kunt u op dit moment dus niet zoveel mee.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn