erfrecht adoptiekind


30 augustus 2009

Vraag nummer: 12905  (oude nummer: 13691)

Wij hebben 24 jaar geleden, in mijn 2de huwerlijk, mijn dochter uit het 1ste huwelijk geadopteerd.Nadat haar biologische moeder afstand van het moederschap heeft gedaan.
Heeft mijn dochter nog erfrecht op haar biologische moeder?

Antwoord:

Geachte heer,

Als het goed is zijn met de stiefouderadoptie de familierechtelijke betrekkingen met de moeder doorbroken. Dan zijn er ook geen erfrechten meer, tenzij een testament anders bepaalt. Is er onzekerheid, dan is een testament in ieder geval aan te bevelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.