Hoe hoo is de legitieme portie van onterfde broer?


30 november 2018

Vraag nummer: 56825

Beste,

Sinds enige tijd is mijn vader (als langstlevende overleden). Nu is mijn broer onterft en heeft mijn zus de erfenis verworpen. In de erfenis zit een eigenwoning, wat inboedel en geen spaargeld.

Waar op moet ik nu het legitieme portie van mijn broer op berekenen? Op de WOZ waarde of op de daadwerkelijke verkoopprijs van het huis? Zelf zou ik er wel willen gaan wonen. Alleen zit er dan niet echt een verkoopopbrengst in de erfenis.

Antwoord:

Geachte heer,

Uitgangspunt voor de berekening van de legitieme aanspraak is een deel in de waarde van de goederen van de nalatenschap, vermeerderd met bepaalde giften. De waarde zal dan moeten worden vastgesteld door middel van taxatie. Gezien de complexiteit van de berekening van de legitieme aanspraak, verwijs ik u naar een notaris bij u in de buurt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.