kindsdeel terugeisen


7 maart 2011

Vraag nummer: 24744  (oude nummer: 16505)

3 jaar terug is mijn moeder overleden. We hebben afstand via de notaris gedaan van ons kinds-erfdeel. Mijn vader is nu aan het dementeren. Mijn zusters en broer zijn hem aan het plunderen. Kan ik mijn kindserfdeel waar ik destijds afstand van heb gedaan alsnog terugeisen omdat mijn vaders situatie inmiddels is veranderd, hij is dement aan het worden, gaat waarschijnlijk binnenkort een verzorgingstehuis in en mijn broer en zuster vormen een blok, als ik nog lang wacht is al het geld verdweneb. Help !!!Wat kan ik het beste doen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De (grote) vraag is wat er in het eventuele testament van uw moeder stond omtrent de kindsdelen en de opeisbaarheid daarvan. Is er een vordering ontstaan op vader, dan bepaalt het testament of bij afwezigheid daarvan de wet, op welke momenten de vordering opeisbaar is. Ik raad u aan even langsb uw notaris te gaan voor overleg, want ook moet worden vastgesteld wie bevoegd is over het vermogen van uw vader te beschikken en of er sprake is van bewind (o.i.d.).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.