kindsdeel opeisen bij tweede echtgenote


3 oktober 2005

Vraag nummer: 9543  (oude nummer: 6580)

Vader aantal jaren geleden overleden. Voor de 2e keer getrouwd.
Uit 1e huwelijk 1 kind en uit 2e huwelijk geen kinderen.
Nu bestaat er een testament op langslevende ( stiefmoeder). Stiefmoeder heeft later een testament opgemaakt.
Nu de vraag.
Heeft kind uit 1e huwelijk ) recht op een kindsdeel en is deze nu opeisbaar of overruled het nieuwe testament het oude langstlevende testament?
Stiefmoeder is kortgeleden overleden en heeft in testament bepaald dat haar erfenis naar drie charitatieve instellingen gaat.
Heeft kind uit vorig huwelijk nu recht op haar kindsdeel en waar heeft zij dan recht op?
Kind is geen erfgenaam in nieuwe testament van stiefmoeder. Vader had dit nooit gewild, maar dit ligt nergens vast anders dan in langlevende testament.
Wat zijn de rechten in deze zaak terzake het kindsdeel ?
Graag antwoordt via e-mail
Bvd voor het beantwoorden van mijn vraag.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Bij overlijden van vader ontstaat er doorgaans een beperkt opeisbare vordering op (stief-) moeder. Het testament bepaalt wanneer die opeisbaar is. Doorgaans is dat bij overlijden van (stief)moeder. De vordering + rente moet je dan opeisen bij de erfgenamen van (stief)moeder. Dat wil dus zeggen dat je slechts schuldeiser bent en verder niets van (stief)moedert zal erven als (stief)moeder ervoor heeft gezorgd dat betreffend kind geen erfgenaam is.

Opeisen van het kindsdeel van vader is dan het enige wat overblijft.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.