Verjaring vordering op langstlevende ouder?


19 september 2006

Vraag nummer: 10519  (oude nummer: 8336)

Mijn vader overleed in 1978. Ik was toen 12. Er was niets geregeld, geen testament niets. Mijn ouders waren wel in gemeenschap van goederen getrouwd. Alle bezittingen werden getaxeerd en gedeeld door 1/3 deel voor mijn moeder, 1/3 deel voor mijn broer en 1/3 deel voor mij. Dit alles is in een notariele aktie vastgelegd, waarin staat staat wij een vordering hebben op onze moeder voor een x-bedrag. Toen wij de 18-jarige leeftijd bereikten hadden wij recht op ons kindsdeel. In de tussentijd is mijn moeder hertrouwd. Toen ik 18 werd kreeg ik een bedrag uitgekeerd. Pas sinds vorige week weet ik dat dit slechts de helft was van waar ik recht op had. Mijn moeder is in 1994 overleden en heeft een testament op laten maken o.b.v. ouderlijke boedelverdeling. Hierin draagt zij haar gehele nalatenschap over aan de langslevende. Nu doet het toeval zich voor dat mijn oom, die destijds toeziend voogd was, bij het opruimen van zijn zolder, tegen de akte stuitte die in 1978 was opgemaakt. Wij hebben hier als kind nooit van geweten, laat staan of het bedrag dat we op onze 18e verjaardag kregen wel klopte. Nu, 22 jaar na mijn 18e verjaardag komt er dus opeens een notariele akte bovenwater waarin staat dat wij een vordering hadden op onze moeder. Aangezien mijn moeder hertrouwd is in gemeenschap van goederen, is m.i. mijn stiefvader nu aansprakelijk voor de vordering. De vraag is echter of e.e.a. inmiddels niet is verjaard, nu we 28 jaar na het overlijden van mijn vader tot de ontdekking komen dat wij een vordering hadden. Niemand heeft ons daarover ooit iets verteld, dus hoe hadden we aanspraak kunnen maken op iets waarvan we het bestaan niet eens wisten. U moet zich daarbij voorstellen dat ik destijds 12 jaar en mijn broertje 8 jaar jong waren. Wij begrepen echt nog niets van notariele akten.

Nu de vragen in het kort:

1. Is de vodering verjaard?
2. Zo niet, kunnen we het restant + de in de akte genoemde 5% rente verhalen op mijn stiefvader?

Alvast bedankt voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan niet beoordelen of de vordering verjaard is. Mij lijkt het van belang wanneer de vordering opeisbaar was. Verjaring lijkt mij sterk, maar u zou dat kunnen navragen bij een advocaat.

Of er sprake is van rente ed. hangt erg af van de bepalingen van betreffende akte, waarbij dit bepaald zou moeten zijn en waarin ook de opeisbaarheid geregeld zou moeten zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn