Opeisen kindsdeel door kleinkind


1 april 2008

Vraag nummer: 11661  (oude nummer: 10551)

Situatie:
Oma en opa zijn getrouwd op langstlevende.
Zoon is in 1990 overleden. Oma heeft in 1993 en 1994 onroerende zaken verkocht voor een totaal van 1 miljoen gulden. Dit geld is hoogstwaarschijnlijk geinvesteerd in onroerende zaken welke niet op haar naam staan.
Oma leeft nog, de kleinkinderen (van overleden vader) vragen zich af of zijn aanspraak kunnen maken op het kindsdeel van hun vader op het moment dat oma komt te overlijden.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat zou kunnen, maar de volgorde van overlijden alsmede de mogelijke aanwezigheid van een testament is daarbij doorslaggevend. Wellicht goed om uw licht eens op te steken bij een notaris in de buurt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.