Lening


27 oktober 2008

Vraag nummer: 12095  (oude nummer: 11548)

Geachte heer/mevrouw,

Enkele jaren geleden is mijn vader overleden. Ik heb toen niet mijn kindsdeel direct opgeist. In de jaren erna heb ik een bedrag van mijn moeder geleend wat ze nu terug wil hebben. Is het mogelijk om alsnog het kindsdeel op te eisen? En is het mogelijk de daardoor onstane schuld van haar aan mij te vereffenen met mijn schuld aan haar?

Hartelijk dank voor uw reactie.

Antwoord:

Geachte heer,

Strikt genomen heeft het één niets te maken met het ander en is het ook niet eenzijdig verrekenbaar. Alsnog opeisbaarheid lijkt mij niet aan de orde tenzij het testament dat wel aangeeft.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.