advies m.b.t. uitkering kindsdelen.


24 oktober 2010

Vraag nummer: 13966  (oude nummer: 16111)

Mijn vader is in 1998 overleden waarop middels een testament op langstlevende een verdeling is opgemaakt t.b.v. mijn moeder en mijn 3 zussen. Vanuit dit testament is per kind een kindsdeel berekend wat opgehhog mag worden met de wettelijke rente. Recent is mijn moeder hulpbehoevend geraakt en inmiddels is haar woning verkocht. Als gevolmachtigde beheer ik haar zaken en heeft zijj o.m. bepaald dat ik haar vermogen mag wegschenken rekening houdend met de fiscale beperkingen.
Een van mijn zussen heeft kennen gegeven prijs te stellen op uitkering van haar kindsdeel. Mijn moeder stemt hier mee in.
Vraag;
Is uitkering voor overlijden van moeder teogestaan?
Vraag;
Wordt deze uitkering belast met successierechten en zo ja kan deze uitkering dan ook uitgesmeerd worden in jaren ter voorkoming van overschrijding van de drempel?
Vraag;
Wat wordt verstaan onder de wettelijke rente (1998 tot heden), en moet hier dan ook belasting over worden betaald.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Wat de rente betreft raad ik u aan met de notaris te overleggen die het testament heeft gemaakt. Er is geen erfbelasting op de betaling van de vordering verschuldigd. Hooguit kan er (wegens mogelijk afstaan van vruchtgebruik) schenkbelasting verschuldigd zijn, maar ook dat is verstandig te overleggen met uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.